Inkomsten

STICHTING FRISSE WIND ontvangt geen geld van de overheid, maar hanteert een uniek concept om de fietsvakanties te bekostigen.

Meestal betalen visueel gehandicapten tijdens een vakantie ook een groot deel van de kosten van de begeleiders en dat maakt vakantie voor deze groep extra duur. Wij hebben sinds de oprichting van onze stichting in 1998 gekozen voor een succesvolle formule waarbij de voorrijder/begeleider net zoveel betaalt als de visueel gehandicapten en dat is uniek in Nederland. Ons streven is om de totale kosten zo laag mogelijk te houden en bekostigen onze fietsvakanties uit bijdragen van alle deelnemers aangevuld met inkomsten uit sponsoring en donaties.

panoramafoto

Sponsoring of Donaties

Sponsoring en donaties zijn van essentieel belang voor ons om fietsvakanties voor mensen met een visuele beperking te kunnen organiseren. We zijn er trots op om te kunnen melden dat alle sponsoring en donaties ook werkelijk volledig ten goede komt van de visueel gehandicapten, omdat dat wij alleen werken met vrijwilligers.

Wij hopen dat u ons ook wilt steunen met een bijdrage.
Iedere gift, groot of klein, is van harte welkom.

U kunt uw gift over maken op rekening: NL83RABO 0167967835 t.n.v. Frisse Wind te Wijde Wormer.

Mocht u vragen hebben over sponsering neem dan contact op met Pieter Commandeur of Jos Henneman:

Stuur mail

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw hulp!