Steun ons

Sponsoring en donaties zijn van essentieel belang voor ons om fietsvakanties voor mensen met een visuele beperking te kunnen organiseren. We zijn er trots op om te kunnen melden dat alle inkomsten uit sponsoring en donaties ook werkelijk volledig ten goede komen van de visueel gehandicapten, mede omdat zowel het bestuur als de vrijwilligers zich belangeloos inzetten voor deze doelgroep.

Wij hopen dat u ons ook wilt steunen met een bijdrage.
Iedere gift, groot of klein, is van harte welkom.

Wij zouden het fantastisch vinden als u ook iets wilt betekenen voor deze enthousiaste groep. U kunt dit doen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL83RABO 0167967835 t.n.v. Frisse Wind te Wijde Wormer.

Mocht u vragen hebben over sponsoring neem dan contact op met Pieter Commandeur of Jos Henneman:

Stuur mail

Indien u vragen heeft over donaties neem dan contact op met: Dick Glandorff:

Stuur mail