Verzekering

Onze stichting heeft een aanvullende verzekering voor vrijwilligers afgesloten, maar in geval van schade zullen we de deelnemer in eerste instantie vragen om een beroep te doen op de eigen verzekering. Wij adviseren alle deelnemers om naast een aansprakelijkheidsverzekering(WA) een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.

Medische indicatie

Indien een deelnemer een medische indicatie heeft die negatief van invloed kan zijn op de veiligheid van zichzelf of van andere deelnemers, dan dient men dat bij aanmelding voor de fietsweek aan ons te melden.

fotoverzekering